NetApp.com

Onze website werkt het best in Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla FireFox, en Apple Safari.

De reactie van NetApp op COVID-19

George Kurian

Ik wil u namens het volledige team van NetApp laten weten dat wij van harte hopen dat u en uw naasten veilig en gezond zijn, en dat er, op welke manier dan ook, goed voor u wordt gezorgd. U krijgt mijn toezegging dat u in deze snel veranderende omstandigheden op onze steun kunt rekenen.

COVID-19 slaat in rap tempo om zich heen. Ik wil met u delen welke maatregelen NetApp heeft genomen en nog zal nemen om ons team en onze gemeenschappen te beschermen, de verspreiding van COVID-19 te minimaliseren en onze zakelijke afspraken met al onze belangrijke belanghebbenden na te blijven komen.

  • In januari hebben wij een bedrijfsbreed crisismanagementteam samengesteld om ons Bedrijfscontinuïteitsplan ten uitvoering te brengen en voorbereidingen te treffen om de gevolgen van COVID-19 te beperken. Ons plan heeft ten doel dat wij producten en diensten kunnen blijven leveren en eventuele onderbrekingen, met mogelijk nadelige gevolgen voor u, tot een minimum kunnen beperken.
  • Ons managementteam houdt de situatie dagelijks in de gaten om de gevolgen voor sales, de wereldwijde toeleverketen alsook support en service zoveel mogelijk te beperken.
  • We blijven extra maatregelen treffen om de veiligheid van onze teams te waarborgen. Zo vragen wij de overgrote meerderheid van ons wereldwijde personeelsbestand thuis te werken en daarbij gebruik te maken van hulpmiddelen voor digitale samenwerking om zaken te blijven doen.
  • Evenementen en persoonlijke bijeenkomsten in onze Executive Briefing Centers (EBC's) worden uitgesteld en waar mogelijk gaan we over op een digitale manier van werken.
  • Ons wereldwijde Services & Support-team blijft rond de klok beschikbaar.
  • We blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden en volgen de adviezen op van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en de internationale en nationale zorgautoriteiten in de landen waarin wij werkzaam zijn.

Meer informatie vindt u in onze veelgestelde vragen, die regelmatig worden bijgewerkt wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt. Voor vragen kunt u contact opnemen met: COVID_Response@netapp.com.

NetApp spant zich in om u in deze onzekere tijd te ondersteunen en voor te bereiden op wat er komen gaat. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u een beroep wilt doen op ons team, onze expertise of onze oplossingen.

We spannen ons ook in om onze gemeenschappen te ondersteunen en we geven donaties van werknemers door aan COVID-hulporganisaties wereldwijd. Daarnaast zoeken wij naar nieuwe manieren om de meest kwetsbare mensen te helpen.

Zoals ik al zei tegen onze eigen medewerkers, weet ik zeker dat we manieren zullen vinden om met de situatie om te gaan, deze te doorstaan en er sterker uit te komen. In bepaalde delen van de wereld zijn al de eerste tekenen van verbetering te zien. Ik ben ervan overtuigd dat er na deze nare periode weer licht aan de horizon zal gloren. Het kan even duren, maar met hoop, geloof, moed, inspanning en doorzettingsvermogen zullen we de strijd winnen. En samen kunnen we alles nog beter aan.

Met vriendelijke groet,
George Kurian
CEO, NetApp